Tarieven

In de onderstaande tabel kunt u mijn tarieven voor de meest voorkomende werkzaamheden vinden.

Verwerken administraties Inbrengen mutaties per uur  € 67,50
Inbreng correctieboekingen (jaarwerk) per uur  €  80,00
Jaarverslagen Opstellen jaarverslag per uur  €  85,00
Bespreking jaarverslag en aangiften per uur  €  85,00
Advieswerkzaamheden Advies (inclusief voorbereiding) per uur  €  85,00
Aangiften Omzetbelasting
Opstellen en verzenden (per stuk) per stuk  €  17,50
Opstellen suppletie aangifte (per stuk) per stuk  €  17,50
Aangifte inkomstenbelasting
Particulier (zonder partner) per aangifte  €   95,00
Particulier (met partner) per aangifte  € 150,00
Winstaangifte ondernemer (zonder partner) per aangifte  € 180,00
Winstaangifte ondernemer (met partner) per aangifte  € 255,00
 Aanvraag of wijziging Voorlopige aanslag Inkomstenbelasting  per wijziging  €   50,00
Aangifte vennootschapsbelasting
Aangifte vennootschapsbelasting per aangifte  € 325,00
Aangifte vennootschapsbelasting  voor een
Fiscale eenheid; Moeder maatschappij per vennootschap  € 325,00
                               Dochtermaatschappij (per stuk) per vennootschap  € 250,00
 Aanvraag of wijziging Voorlopige aanslag Vennootschapsbelasting  per wijziging  €   50,00
Overige Publicatieverslag (jaarlijks)
Publicatieverslag per verslag  €  50,00
Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders
AVA Verslag per verslag  €  45,00
Kilometervergoeding of Reistijd
Reistijd of per uur  €  27,50
Per afgelegde Kilometer per kilometer  €    0,25
Toeslagen Aanvragen en opstellen toeslagen: (na opstellen aangiften inkomstenbelasting)
Zorgtoeslag per aanvraag  €  40,00
Huurtoeslag per aanvraag  €  40,00
Kindgebondenbudget per aanvraag  € 40,00
Kinderopvangtoeslag (Direct bij aanvang aanvragen) per aanvraag  €  55,00

Bovengenoemde prijzen zijn exclusief de verschuldigde omzetbelasting van 21%.

Indien gewenst kan voor de werkzaamheden een individuele prijsafspraak gemaakt worden nadat een goede inschatting gemaakt is van de werkzaamheden (meestal een jaar na aanvang).
Advieswerkzaamheden zijn niet in te schatten en kunnen daarom nooit zijn opgenomen in een prijsafspraak.
Jaarlijks kunnen de bovengenoemde prijzen worden aangepast met de prijsindexatie volgens de consumentenprijsindex (CPI).